'Krachten bundelen verhoogt kwaliteit van dementiezorg en palliatieve zorg'

Artikel geplaatst op: 24-10-2017

DIRKSLAND – Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Mensen die veelal thuis wonen en zorg krijgen van een mantelzorger. Zij moeten kunnen rekenen op goede dementiezorg én palliatieve zorg. Op de Zuid-Hollandse Eilanden zijn drie Ketens Dementiezorg (voor Voorne-Putten en Rozenburg, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard) en het Netwerk Palliatieve Zorg actief om daar vorm aan te geven. Nauwe samenwerking tussen professionals in de dementiezorg en palliatieve zorg is onmisbaar, zo bleek uit de bijeenkomst van Ketens en Netwerk op 11 oktober in De Schakel te Dirksland.

"We zijn druk doende om de verbinding tussen de Ketens en het Netwerk te bevorderen", zei Conny Bouwer, coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg en projectleider van Ketenzorg Dementie. "Dat is belangrijk omdat steeds meer mensen met dementie steeds langer thuis wonen en er op een gegeven moment zorg nodig is. Daar komt bij dat palliatieve zorg niet meer alleen gericht is op de laatste levensfase. Van genezing is geen sprake bij dementie, maar we moeten wel oog hebben voor de kwaliteit van leven. Daarom is het noodzakelijk om de krachten en expertise rondom de cliënt en de mantelzorger te bundelen. Dat verhoogt de kwaliteit van de zorg."

Op de Zuid-Hollandse Eilanden zijn al concrete stappen gezet. Zo is er in Hellevoetsluis een proef van huisartsen en wijkverpleegkundigen om patiënten die korter dan een jaar te leven hebben proactief te benaderen en in te spelen op hun zorgvragen. In de Hoeksche Waard is het Palliatief Team van start gegaan, waarin huisartsen en thuiszorgorganisaties samenwerken. Op Goeree-Overflakkee is recent een project gestart met als doel om na te gaan of het combineren van twee methodieken in de palliatieve zorg kan leiden tot betere zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Ook is recent een Kwaliteitskader Palliatieve Zorg opgesteld.

Kwaliteit van leven

Er is nog veel onbekendheid over de wensen en behoeften van de zorgvrager. Ook zijn er in de laatste levensfase nog te veel verhuizingen, wat de kwaliteit van leven niet ten goede komt, en sterft men nog te vaak op een minder gewenste plek. Via de ontwikkeling van het Transmuraal Zorgpad moet dat verbeteren. Bijvoorbeeld door eerdere herkenning van palliatieve zorgbehoefte en betere afstemming tussen zorginstellingen, thuiszorg, huisarts en mantelzorger. De kwaliteit van leven moet centraal staan.

Meer samenwerking is ook nodig om de soms complexe zorgbehoefte van patiënten tijdig in beeld te krijgen. Daarbij speelt het toenemende beroep op vaak kwetsbare mantelzorgers een rol. Op Goeree-Overflakkee is hiervoor het project Palliatieve Zorg en Dementie opgezet. Het doel is om tot een proactieve zorgplanning te komen.

Tijdens de bijeenkomst in De Schakel bevestigde professor Robbert Huijsman het belang van samenwerking rondom cliënt en mantelzorger. Ook omdat dementiezorg wordt bekostigd uit drie stelsels: zorgverzekering, langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Versterking van ketenzorg en casemanagement dementiezorg hebben daarom momenteel veel aandacht. "Samen op weg naar integrale en persoonsgerichte dementiezorg", aldus Huijsman.

Wensen en behoeften

Fred Lafeber van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ging in op het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Dat programma is erop gericht dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele zorg krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen. "De zorg thuis en de financiering verbeteren", zei Lafeber. Een praktijkteam is daarmee aan de slag gegaan. Lafeber meldde dat het nieuwe kabinet er 8 miljoen euro per jaar voor beschikbaar stelt.

"We hebben elkaar nodig om de palliatieve zorg en de dementiezorg verder te verbeteren", concludeerde Janneke Koningswoud, voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Hollandse Eilanden, regio Goeree-Overflakkee, aan het eind van de bijeenkomst. Wat nog volgde was de ondertekening van de convenanten door de deelnemers van het Netwerk Palliatieve Zorg en Ketenzorg Dementie.


Eerdere berichten

Op ontdekking door de Kwade Hoek

8-8-2018

GOEDEREEDE - Ga deze maand op stap met een natuurgids van IVN Goeree-Overflakkee door de Kwade Hoek. Op woensdagavond in...

Slippers laten spoor achter met 'Goeree-Overflakkee'

8-8-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het assortiment van 'Goeree-Overflakkee mijn eiland!' is uitgebreid met een aantal zomerse ...

Orgelconcert Martin Mans in Dirksland

8-8-2018

DIRKSLAND - Op donderdag 23 augustus 2018 geeft de bekende organist Martin Mans een concert in de Hervormde Kerk in Dirk...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!