Ds. M. Kreuk nieuwe Hervormde predikant van Oude-Tonge

Artikel geplaatst op: 11-10-2017

OUDE-TONGE – Na een vacante periode van drie jaar heeft ook de Hervormde gemeente (PKN) van Oude-Tonge weer een eigen predikant. Ds. M(arco) Kreuk werd er in de morgendienst van zondag 24 september bevestigd en deed er 's middags intrede. In een interview vertelt hij wat meer over zichzelf.

Ds. Kreuk werd op 19 juli 1973 in Stolwijk geboren en groeide daar ook op, vond er al jong een zaterdagbaantje in een kaaspakhuis en werd later, als uitzendkracht, werkzaam bij de Belastingdienst. "Ik vond het heel aardig om zo te ontdekken wat er met je gebeurt wanneer je als christen binnenkomt in een niet-christelijke werkomgeving. Ik werd er vriendelijk ontvangen en ontdekte dat open-zijn over je geloof niet persé uitmondt in afwijzing, in tegendeel", vertelt ds. Kreuk. In het jaar 2000 trouwde ds. Kreuk met zijn vrouw, Gerdine Smit. Hun huwelijk werd gezegend met drie dochters: Helene (14), Benedicte (12) en Laura (10).

Roeping

"Al in mijn jonge jaren voelde ik mij aangetrokken tot het ambt van predikant. Er was in de gemeente waar ons gezin toe behoorde een zeer gedreven predikant, die zondag aan zondag sprak over Gods genade, zoals die openbaar komt in het offer dat de Heere Jezus bracht aan het kruis. Die prediking kwam ook in mijn kinderhart binnen, en ik dacht: dat wil ik ook gaan doen. Later heeft God de roeping op mijn hart gebonden door middel van een kerkdienst die ik bezocht. Ook in die dienst sprak de voorganger over het kruis van de Heere Jezus. Elk woord van die preek viel op zijn plaats bij mij vanbinnen. Zo mocht ik de Heere Jezus leren kennen in Zijn goedheid, ook voor mij. En tegelijkertijd werd ik geroepen om óók dit Evangelie aan andere mensen te mogen gaan brengen."

Gods leiding

Acht jaar lang heeft ds. Kreuk voor het predikantschap gestudeerd aan de universiteit van Utrecht. Daarna werd hij kerkelijk werker in de Hervormde gemeente van Sliedrecht, waar hij een heel goede tijd heeft gehad. "Ik ontmoette er allerlei diepgelovige mensen, van wie ik heel veel heb geleerd."De Hervormde gemeente van Wilsum, nabij Kampen, was de eerste plaats waar hij als predikant aan verbonden werd, in 2003. "Hier trof ik een warme, meelevende gemeenschap aan, met wijze en liefdevolle ambtsdragers die pal om hun beginnende predikant heen stonden. Ik ben zo dankbaar dat ik in die gemeente mocht beginnen! Ruim zes en een half jaar later, in 2009, voerde de weg naar de Hervormde gemeenten van Noordhorn en Saaksum, twee kleine dorpen in het Groningerland. Hier kreeg ik een gemeente die het vooral te doen was om de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. Ik vond er een aangename herkenning in het besef dat alleen trouw aan dát Woord zegen oplevert, voor de gemeente als geheel en voor de gelovigen persoonlijk."Dit jaar kreeg ds. Kreuk een beroep van de Hervormde gemeente van Oude-Tonge. "Tijdens het eerste bezoek dat de broeders uit Oude-Tonge bij ons in Noordhorn brachten", zo vertelt hij, "las één van hen een paar verzen uit de Bijbel, Jesaja 12:1-3. Die woorden gaven me al direct veel te denken. Later, op een veel bewogen moment, kreeg ik via een dagboekje nog een paar andere woorden uit de Bijbel aangereikt. Toen begreep ik dat ik de roep van de gemeente te Oude-Tonge, die ook al drie jaar vacant was, bevestigend mocht beantwoorden. Het stemt tot verwondering zo voor de derde keer te mogen ervaren hoe God ons mensen leidt in Zijn weg!"

Wat is voor u wezenlijk voor uw werk als predikant? Wat is dé boodschap die u in de gemeente(n) neer wilt leggen? En hoe denkt u in deze tijd ook jongeren vast te kunnen houden?

"Voor mij is wezenlijk wat ik heb geleerd in het Groningerland: dat alleen de onvoorwaardelijke trouw aan de Bijbel als het onfeilbare Woord van God zegen zal opleveren. En dan gaat het in dat Woord vooral om de Heere Jezus Christus en Zijn werk, om de enige Naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij gered moeten worden. Maar ook gaat het om al die andere woorden in het Woord, waarin God Zijn heilige wil heeft uitgedrukt. We kunnen niet één van die woorden missen! Mijn boodschap voor de gemeente valt samen met wat God allemaal zegt in de Bijbel. Kort samengevat: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden! (Hand. 16:30)Dit geldt ook voor jonge mensen. Ik ben blij dat we in onze gemeente nog een mooi getal van kinderen en jongeren hebben. Hoe je hen vasthoudt? Ik weet niet of daar wel een manier voor te bedenken is. Ik hoop en bid dat God in onze jongeren werkt, door Zijn Heilige Geest. We weten dat God over het algemeen werkt door middel van de verkondiging van het Evangelie. Het komt erop aan dat we aan de jongeren vertellen Wie de Heere Jezus is, en Wie Hij ook voor hen wil zijn! En dan hoop ik dat God hen het geloof in het hart legt. Daar waar God Zelf aan het werk is, daar wordt de gemeente opgebouwd!"

"Ik ben blij", vertelt ds. Kreuk ten slotte, "dat de weg voor ons gezin onverwachts naar het eiland leidde. We hebben al gemerkt dat hier nog allerlei mensen wonen die graag dicht bij Gods Woord willen leven. Ik hoop en bid dat dit zo mag blijven. En dat de kerk zo ook werfkracht zal hebben naar buiten. In het Evangelie heeft God Zijn grote liefde uitgedrukt. Een liefde die uitgaat naar mensen in deze wereld, wie zij ook maar zijn, en waar zij ook maar wonen. In Jezus Christus heeft God ons behoud op het oog. Ik hoop dat velen Hém zullen vinden!"


Eerdere berichten

Flakkeese broers veroveren Benelux met Ideapaint

17-7-2018

MIDDELHARNIS - Twee nuchtere Flakkeese broers leveren producten aan Microsoft, Converse, Ahold, Randstad, Coca Cola en &...

Oppositiepartijen geven signalen voor aanpak van zorgaspecten

17-7-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE – Van de oppositiepartijen in de gemeenteraad hielden ChristenUnie, PvdA en EVV een beschouwing...

Drie branden door droogte

17-7-2018

OOLTGENSPLAAT - Op het eiland zijn opnieuw branden ontstaan door de aanhoudende droogte. Bij Ooltgensplaat ontstond er m...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!