Ds. A. Kos nieuwe predikant Rehobôthkerk

Artikel geplaatst op: 6-10-2017

MIDDELHARNIS – De Hersteld Hervormde gemeente Middelharnis/Sommelsdijk heeft weer een eigen predikant. Na het vertrek van ds. K.J. Kaptein, in januari jl., werd afgelopen woensdagmiddag ds. A. Kos er bevestigd tot predikant en deed hij er 's avonds intrede.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. Kaptein. Hij sprak naar aanleiding van Efeze 3 vers 8: 'Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus'. Het thema van zijn preek was 'Het voorrecht van een Evangelieverkondiger'.Tijdens de intrededienst preekte ds. Kos voor de eerste keer als eigen predikant van deze kerkelijke gemeente in de Rehobôthkerk. Dat deed hij over Romeinen 1 vers 17a: 'Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof'. Als thema voor zijn intredepreek noemde hij: 'Het Evangelie van Jezus Christus', wat hij uitwerkte in vier punten: 'Noodzaak', 'Gave', 'Kracht' en 'Troostvol'.

Verlangen

Tijdens een interview vertelt ds. Kos (38) een en ander over zichzelf. Als oudste in een gezin met vier kinderen groeide hij op in Huizen. Voordat hij predikant werd, is hij eerst juridisch medewerker en daarna zes jaar advocaat geweest bij een advocatenkantoor in Barneveld. Uit deze Veluwse plaats komt ook zijn vrouw (38). Na hun huwelijk zijn ze hier ook gaan wonen. Het echtpaar Kos kreeg vier kinderen: Eliane (15), Matthias (13), Arnoud (10) en Anna (8).Ds. Kos is rechten gaan studeren, maar diep van binnen was er het verlangen om predikant te worden. "Als kind schijn ik in groep 5 van de basisschool al eens gezegd te hebben dat ik dominee wilde worden", vertelt ds. Kos. "Rond mijn vijftiende veranderde mijn leven, onder meer door een preek die mij diep raakte. Dat bracht een grote verandering. Ik begon de leegte van het leven zonder de Heere te zien en verlangde Hem te mogen kennen en meer mogen te kennen. Daarna ontstond ook het verlangen om predikant te worden. Speciaal daarvoor ben ik van de HAVO naar het VWO gegaan. Toch durfde ik het uiteindelijk niet aan en besloot ik op het laatste moment rechten gaan studeren. Dat beviel op zich goed, evenals het werk in de advocatuur daarna. Maar toch kwam steeds het verlangen om het Woord van de Heere te verkondigen terug. Dat werd ook steeds sterker. Totdat de Heere duidelijk sprak vanuit de Bijbel dat ik dit ook zou móeten en mógen doen. Dat was kort na de afronding mijn studie rechten. Ik ben toen theologie gaan studeren in Utrecht, op de zaterdagopleiding. Dat was rond de verdrietige scheuring in 2004. De studie heb ik wel in Utrecht afgemaakt. Mijn vicariaat heb ik gelopen bij ds. W. Pieters in Garderen."

Rust na onrust

De Hersteld Hervormde gemeente van Giessendam Neder-Hardinxveld en Sliedrecht was de eerste gemeente waaraan ds. Kos als predikant verbonden werd. Dat was in 2010, kort nadat zijn moeder op 51-jarige leeftijd overleed. Ruim zeven jaar is ds. Kos hier werkzaam geweest. Nu leidde de weg naar Goeree-Overflakkee. Na eerder beroepen vanuit andere kerkelijke gemeenten te hebben gehad, werd het ds. Kos duidelijk dat hij het beroep van Middelharnis/Sommelsdijk moest aannemen. "Ik ben dankbaar dat dit heel duidelijk is geworden", zegt ds. Kos hierover. "Juist ook omdat je eens temeer beseft dat het alleen onverdiende genade is als de Heere antwoordt op je gebeden om wijsheid en Zijn leiding. Het is een worsteling geweest. Zodanig dat ik de donderdag voordat ik 's zaterdags moest beslissen een bedankbrief heb geschreven, omdat ik zó toch niet weg kon gaan uit mijn oude gemeente. Maar dit gaf alleen maar méér onrust. Totdat die zaterdagmorgen de Heere zo duidelijk vanuit Zijn Woord sprak. Eigenlijk opnieuw, omdat dat ook al aan het begin van de beslisperiode naar voren was gekomen. De rust die je dan na de onrust ontvangt, is onbeschrijfelijk."

Veelomvattend

Het werk van een predikant is veelomvattend, vertelt ds. Kos, "maar de kern blijft altijd de verkondiging van het Woord. Dat is het centrum van het gemeenteleven en het centrale werk van een predikant. Daarnaast zijn de catechese en het pastoraat uiteraard belangrijk. Een luisterend oor bij mensen in de diepten en de hoogten van het leven, om ook daarin samen te luisteren naar wat het Woord ons aanreikt. Dat laatste vat de apostel Paulus samen in 1 Korinthe 2 vers 2: 'Jezus Christus en Die gekruisigd'. Dat is enerzijds een ernstige boodschap: God neemt de zonde serieus. Anderzijds is het juist in die nood een heerlijke boodschap: 'Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe'. Een leven met de Heere geeft echte blijdschap en troost!"


Eerdere berichten

Op ontdekking door de Kwade Hoek

8-8-2018

GOEDEREEDE - Ga deze maand op stap met een natuurgids van IVN Goeree-Overflakkee door de Kwade Hoek. Op woensdagavond in...

Slippers laten spoor achter met 'Goeree-Overflakkee'

8-8-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het assortiment van 'Goeree-Overflakkee mijn eiland!' is uitgebreid met een aantal zomerse ...

Orgelconcert Martin Mans in Dirksland

8-8-2018

DIRKSLAND - Op donderdag 23 augustus 2018 geeft de bekende organist Martin Mans een concert in de Hervormde Kerk in Dirk...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!