Rechter neemt besluit over bouwvergunning laatste fase plan Ouddorp Duin

Artikel geplaatst op: 8-9-2017

OUDDORP – De voorzieningenrechter (Rechtbank Rotterdam) heeft op het verzoek om voorlopige voorziening, tevens uitspraak gedaan in de hoofdzaak tussen de werkgroep Ouddorp Kust Ruimte Rust en de Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee enerzijds en het college van burgemeester en wethouders Goeree-Overflakkee met als derde deelnemende partij aan het geding Strand Resort Ouddorp Duin anderzijds. Het gaat hierbij om het beroep dat werd ingesteld naar aanleiding van het verlenen van een bouwvergunning voor 16 recreatiewoningen voor de laatste fase.

Door Jaap Ruizeveld

De voorzieningenrechter heeft het aangetekende beroep ongegrond verklaard en het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. Tegen deze uitspraak, waar het gaat om de voorlopige voorziening, staat geen rechtsmiddel open. Tegen de uitspraak, voor wat betreft het beroep, kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nog hoger beroep worden ingesteld.

Opgeschort

Het bevoegd gezag , het college van b. en w. (portefeuillehouder Tollenaar) stemde begin dit jaar in met de anterieure overeenkomst wijzigingsplan, met de nota van zienswijzen Landal Strand Resort Ouddorp Duin en stelde het wijzigingsplan vast. Door het aangaan van een rechtsgang ingesteld door OKRR en NLGO moest de bouw van het laatste deel van genoemd project worden opgeschort. Alle voorbereidingen voor de bouw waren volgens de projectontwikkelaar, op basis van de bouwvergunning, toen al getroffen en zouden gelijktijdig met de overige werkzaamheden in het project worden uitgevoerd. Dat kwam nu tot stilstand.

Kostbaar

"Een vervelende en kostbare vertraging ", stelt projectontwikkelaar Klaas Bruins Slot. "Nu dienen de bouwbedrijven met hun machines (heiwerk e.d.) afzonderlijk terug te moeten komen om de werkzaamheden alsnog uit te voeren. Bij dergelijke projecten sluiten alle onderdelen nauw op elkaar aan, heiwerk, het aanbrengen van funderingen, het leggen van vloeren. Noem maar op. De uitgestelde bouw geeft helaas dan ook extra overlast voor de bewoners in de directe omgeving en van het overig deel van het park. De 16 te bouwen woningen zijn allen verkocht. Gelukkig kan de bouw nu beginnen. De eigenaren kunnen hun woning wel later dan oorspronkelijk gepland in tijd betrekken. Dat werkt door naar de verhuurfase voor het zomerseizoen 2018. De vertraging heeft ook gevolgen voor de inrichting van het terrein, zoals het aanplanten en dergelijk.

Bezwaren

Gevraagd om een reactie op de beslissing van de voorzieningenrechter, het ongegrond verklaren van het beroep en het afwijzen van de voorlopige voorziening, hier concreet gericht op de 16 nog te bouwen woningen, geven Werkgroep OKRR en de NLGO een bredere toelichting. "Wij hebben bezwaar gemaakt tegen een bestemmingswijziging van een perceel grond, waarop de bouw van 9 recreatiewoningen beoogd is. Er zou niet voldaan zijn aan de voorwaarden voor de bestemmingswijziging, omdat er geen sprake is van verplaatsing van verblijfseenheden van een bestaande camping. Ook vinden wij dat het maximum aantal recreatiewoningen dat volgens het bestemmingsplan gebouwd mag worden op Ouddorp Duin overschreden is". OKRR / NLGO stellen dat de bestemmingswijziging bij wege van voorlopige voorziening door de Raad van State is geschorst, waardoor er niet gebouwd kan worden. De behandeling van de zaak door de Raad van State in de bodemprocedure is op verzoek van de gemeente uitgesteld.

Geen inhoudelijke reactie

In samenhang met deze procedure hebben de werkgroep OKRR en NLGO ook bezwaar gemaakt tegen de bouw van de laatste 16 recreatiewoningen op Ouddorp Duin. De vraag of het maximum aantal recreatiewoningen is overschreden is vooralsnog ontkennend beantwoord. Ook in deze zaak zal de Raad van State het definitieve antwoord moeten geven. Nu beide zaken nog onder de rechter zijn onthouden de werkgroep OKRR en de NLGO zich van inhoudelijk commentaar op de uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

Geen strijdigheid

In de overwegingen in het behandelde dossier geeft de rechtbank aan dat op de locatie van het bouwplan het bestemmingsplan Klepperduinen van toepassing is. De gronden hebben de bestemming Recreatie-Verblijfsrecreatie. Volgens eiseressen wordt het maximum aantal van 494 recreatieve nachtverblijfseenheden overschreden. De voorzieningenrechter ziet geen grond voor het oordeel dat dit maximum aantal wordt overschreden en geeft aan dat de verlening van de omgevingsvergunning niet in strijd is met het bestemmingsplan.


Eerdere berichten

Flakkeese broers veroveren Benelux met Ideapaint

17-7-2018

MIDDELHARNIS - Twee nuchtere Flakkeese broers leveren producten aan Microsoft, Converse, Ahold, Randstad, Coca Cola en &...

Oppositiepartijen geven signalen voor aanpak van zorgaspecten

17-7-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE – Van de oppositiepartijen in de gemeenteraad hielden ChristenUnie, PvdA en EVV een beschouwing...

Drie branden door droogte

17-7-2018

OOLTGENSPLAAT - Op het eiland zijn opnieuw branden ontstaan door de aanhoudende droogte. Bij Ooltgensplaat ontstond er m...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!