'Fusie woningcorporaties wenselijk en haalbaar'

Artikel geplaatst op: 18-7-2017

GOEREE-OVERFLAKKEE - De vier woningcorporaties op het eiland hebben een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de vraag of fusie van deze vier woningbouwverenigingen naar één woningcorporatie haalbaar en wenselijk is. De onderzoekers van adviesbureau Vannimwegen zijn van mening dat een fusie veel voordelen biedt. Door een fusie zijn de organisaties minder kwetsbaar, kunnen bedrijfslasten op termijn afnemen en kan er beter worden ingespeeld op de zwaarder wordende eisen van 'Den Haag'.

Voor het onderzoek is gesproken met alle geledingen binnen de verenigingen: bestuurders, Raden van Commissarissen, medewerkers en leden(raden). Ook interviewden de onderzoekers de huurdersorganisaties, de gemeente Goeree-Overflakkee en drie belangrijke zorgpartners, en analyseerden zij financiële informatie en beleidsdocumenten. Het resultaat is een dik rapport. De onderzoekers verklaren waarom: "De meningen van alle geïnterviewden verschillen behoorlijk. En er was natuurlijk scepsis over of de resultaten van het onderzoek niet allang vooraf bedacht zouden zijn. Daarom vinden we het belangrijk dat we alle verschillende meningen echt laten zien, dat de geïnterviewden zich herkennen in hun bijdrage en dat niemand kan beweren dat we alleen dát hebben opgenomen dat ons goed uitkwam. Ook wilden we de lezers vervolgens meenemen in alle relevante afwegingen."

Uit de interviews blijkt dat een aantal mensen echt overtuigd voor- of tegenstander is. Maar ook dat veel betrokkenen juist neutraal zijn, en benieuwd naar de rationele en volkshuisvestelijke afweging: is fusie voor de volkshuisvesting en de huurders op Goeree-Overflakkee een goede zaak? Daarbij valt op dat álle geïnterviewden, hoe ze er ook in staan, dezelfde onderwerpen belangrijk vinden en daar kritisch naar kijken: welke voor- en nadelen zijn er voor de huurders en de verschillende kernen op het eiland, wordt de dienstverlening niet slechter en de afstand tot de huurders niet groter, en wordt er wel rekening gehouden met de verschillen in cultuur en behoefte?

Op basis van alle informatie constateren de onderzoekers dat door fusie het sociale volkshuisvestingsbeleid in de gemeente Goeree-Overflakkee efficiënter en doelmatiger gestalte kan worden gegeven. Door een ruimere schaalgrootte wordt het mogelijk gemaakt om de goede servicekwaliteit aan huurders in de toekomst te kunnen behouden en verder te verbeteren voor de hele gemeente Goeree-Overflakkee. De continuïteit van de bedrijfsvoering van de vier corporaties beter kan worden geborgd.

De conclusies komen voort uit rationele en zakelijke afwegingen. De emoties en sentimenten die naar voren zijn gekomen zijn echter ook belangrijk: daarmee moet in de verdere uitwerking goed rekening worden gehouden. De onderzoekers adviseren de corporaties dan ook om de tijd te nemen om een toekomstige fusieorganisatie goed vorm te geven, en om daarbij in ieder geval de huurders en de leden intensief te betrekken. De vier corporaties gaan zich in de zomer bezinnen op de vervolgstappen. Aan het begin van de herfst besluiten zij gezamenlijk of ze verder gaan naar één woningcorporatie voor heel Goeree-Overflakkee.


Eerdere berichten

Op ontdekking door de Kwade Hoek

8-8-2018

GOEDEREEDE - Ga deze maand op stap met een natuurgids van IVN Goeree-Overflakkee door de Kwade Hoek. Op woensdagavond in...

Slippers laten spoor achter met 'Goeree-Overflakkee'

8-8-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het assortiment van 'Goeree-Overflakkee mijn eiland!' is uitgebreid met een aantal zomerse ...

Orgelconcert Martin Mans in Dirksland

8-8-2018

DIRKSLAND - Op donderdag 23 augustus 2018 geeft de bekende organist Martin Mans een concert in de Hervormde Kerk in Dirk...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!