SGP en ChristenUnie zet kanttekeningen bij Kadernota Waterschap

Artikel geplaatst op: 10-7-2017

RIDDERKERK - De fracties van de SGP en ChristenUnie van Waterschap Hollandse Delta zijn blij met de nieuwe werkwijze inzake kaderstelling voor investeringsprojecten. Daarnaast riep woordvoerder Wim de Jong in de laatste Verenigde Vergadering op om in de begroting 2018 voldoende middelen op te nemen voor baggeren en gelden om achterstallig onderhoud van wegen weg te weken. Ook riep hij op om de komende jaren te letten op de bedrijfskosten van het Waterschap.

Op 30 juni j.l. heeft de Verenigde Vergadering (VV) van Waterschap Hollandse Delta de kadernota vastgesteld. In deze kadernota volgt het college van Dijkgraaf en Heemraden (D&H) een nieuwe werkwijze, die de VV meer handvatten geeft om het beleid voor de komende jaren vorm te geven.

Programma Water

De SGP & ChristenUnie zette nog wel enkele kanttekeningen bij de inhoud van de kadernota. Zo is het nog niet duidelijk tot welke kosten de doorrekening van het Watersysteem gaat leiden om het aan te passen aan het veranderende klimaat. Eerder diende de fractie hierover een motie in. Ook de vorderingen en uitwerking van de maatregelen die getroffen worden om te gaan voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 zijn, wat deze fracties betreft, nog onvoldoende in kaart gebracht

Baggeren

Het college van D&H heeft volgens Heemraad Struik (Ongebouwd) in de afgelopen twee jaar flinke slagen gemaakt om de achterstand in het Stedelijk baggeren in te halen. De extra financiële middelen die hiervoor nodig waren zijn het college in het afgelopen jaar op kritische vragen van de SGP en ChristenUnie komen te staan. Maar gezien de positieve effecten van het baggeren op de waterkwaliteit en de doorstroming van het watersysteem hebben SGP en ChristenUnie toch ingestemd met deze extra inzet. Wim de Jong: "Een van de kaders die wij het college voor de begroting 2018 mee willen geven is dat we verwachten dat daarin voor 2018 zowel de opgave op het gebied van baggeren als ook de daarvoor benodigde middelen opgenomen zijn."

Programma Zuiveren

Wat betreft de Rioolwaterzuiveringen (RWZI's), daar blijkt uit de Kadernota een achterstand in de onderhoudssituatie. Ook zullen komende 10 jaar een aantal zuiveringen aan het eind van hun levensduur zijn. Daarom was SGP en ChristenUnie mede indiener van de motie van Water Natuurlijk, die het college vraagt hierover met een strategische notitie te komen. De motie werd overigens met ruime meerderheid aangenomen.

Programma Dijken en Wegen

Over waterveiligheid waren de fracties van SGP en ChristenUnie positief. "Het onderhoud aan de dijken lijkt op orde te zijn". Iets anders is het gesteld met de wegen die het Waterschap in zijn beheer heeft. De fietsers, vaak scholieren, zijn een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Het college heeft nu de ambitie om het achterstallig onderhoud van de fietsroutes op de Erftoegangswegen niet boven de 6% uit te laten komen. De veiligheid van de fietsroutes was altijd al een speerpunt van zowel de SGP als de ChristenUnie. Heemraad voor de ChristenUnie en SGP Robijn, heeft in een eerder stadium aangegeven dat voor dit soort wegen methodieken ontwikkeld zullen worden om de onderhoudstoestand beter in kaart te brengen.


Eerdere berichten

Op ontdekking door de Kwade Hoek

8-8-2018

GOEDEREEDE - Ga deze maand op stap met een natuurgids van IVN Goeree-Overflakkee door de Kwade Hoek. Op woensdagavond in...

Slippers laten spoor achter met 'Goeree-Overflakkee'

8-8-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het assortiment van 'Goeree-Overflakkee mijn eiland!' is uitgebreid met een aantal zomerse ...

Orgelconcert Martin Mans in Dirksland

8-8-2018

DIRKSLAND - Op donderdag 23 augustus 2018 geeft de bekende organist Martin Mans een concert in de Hervormde Kerk in Dirk...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!