Milieueffectrapport Battenoert bijna compleet

Artikel geplaatst op: 15-5-2017

DEN HAAG - De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Windturbinepark Battenoert op Goeree-Overflakkee beoordeeld. De effecten van het park op het landschap zijn nog niet volledig beschreven. De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project

De gemeente Goeree-Overflakkee wil het bestemmingsplan aanpassen om het windturbinepark Battenoert van Eneco en Deltawind mogelijk te maken. De gemeente besluit binnenkort ook over de benodigde omgevingsvergunning(en) voor het park. Het park komt aan de zuidkant van Goeree-Overflakkee, ter hoogte van de Grevelingendam.

Voordat de gemeente beslist over het bestemmingsplan en over de omgevingsvergunningen zijn de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen.

Het advies

Het rapport laat de milieueffecten zien van verschillende opstellingsvarianten van 8 tot 10 windturbines die verschillen in hoogte en in grootte (vermogen turbine). Het rapport geeft aan dat maatregelen nodig zijn om teveel hinder door geluid en slagschaduw voor omwonenden en sterfte onder vleermuizen te voorkomen. De Commissie is nagegaan in hoeverre het rapport de effecten beschrijft van een windturbinepark zoals dat in het bestemmingsplan wordt vastgelegd.

Opvallend is dat het bestemmingsplan toestemming geeft voor een ander en kleiner park (6 turbines) dan in het rapport is onderzocht. Het bestemmingsplan geeft voor dit kleinere park al wel aanvullende informatie over geluid en slagschaduw, maar geeft nog geen volledige informatie over het effect op het landschap. Zo ontbreken visualisaties van het kleinere park. De Commissie adviseert het rapport aan te laten passen en dan pas te besluiten, de gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen.


Eerdere berichten

Flakkeese broers veroveren Benelux met Ideapaint

17-7-2018

MIDDELHARNIS - Twee nuchtere Flakkeese broers leveren producten aan Microsoft, Converse, Ahold, Randstad, Coca Cola en &...

Oppositiepartijen geven signalen voor aanpak van zorgaspecten

17-7-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE – Van de oppositiepartijen in de gemeenteraad hielden ChristenUnie, PvdA en EVV een beschouwing...

Drie branden door droogte

17-7-2018

OOLTGENSPLAAT - Op het eiland zijn opnieuw branden ontstaan door de aanhoudende droogte. Bij Ooltgensplaat ontstond er m...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!