"Innovatief werken aan een gezond en vitaal Goeree-Overflakkee"

Artikel geplaatst op: 13-04-2017

GOEREE-OVERFLAKKEE – Net voor de zomervakantie vorig jaar werd op Goeree-Overflakkee een start gemaakt met de lancering van het eilandelijke project Paulina.nu. Marita Dogterom is programmamanager van Paulina.nu en zij geeft aan waar Paulina.nu voor staat en hoe momenteel de stand van zaken is.

Werken aan zorginnovatie is van belang voor héél de samenleving op Goeree-Overflakkee, zo stelt Paulina.nu. En daarin liggen belangrijke ingrediënten opgesloten van waar het in dit project om gaat: zorg, preventie, innovatie en (de belangen van) de totale eilandelijke samenleving en de bezoekers van het eiland. Zorg gaat ons allemaal aan. En we vinden het eigenlijk vrij normaal dat we hiervoor gewoon op het eiland terecht kunnen. Toch is dat niet zo'n vanzelfsprekendheid, zo heeft in de achterliggende jaren elders in den lande de praktijk al laten zien. Om de zorg op het eiland voor de toekomst te borgen, om goede zorg dichtbij huis te houden, daar zal hard voor en in gezamenlijkheid aan gewerkt moeten worden. Dit besef dringt steeds dieper door. Vanuit diverse geledingen – de zorg, de ondernemers, de gemeente en inmiddels ook zorgverzekeraar CZ – is daarom een gezamenlijk initiatief ontstaan dat zich met dit vraagstuk intensief bezighoudt: Paulina.nu.

Visie"Het aanbod van zorg en welzijn, ingevuld door ziekenhuis, huisartsen en andere aanbieders, vormt een bindende factor op Goeree-Overflakkee", geeft Marita Dogterom aan. "Zoals in alle branches moet ook de zorg zich richten op de toekomst. Hoe moeten de zorg en welzijn worden georganiseerd om te kunnen blijven voldoen aan de behoeften van onze bevolking en bezoekers? Het totaalaanbod van zorg en welzijn voor een bewoner of patiënt moet zo goed mogelijk worden georganiseerd. Belangrijk is om samen de krachten te bundelen om de zorg dichtbij én goed te organiseren. Belangrijk is ook dat de zorg op het eiland in kan staan voor professionele begeleiding naar de beste zorg verder weg, als dit elders beter kan. Hierbij geldt: van thuis naar thuis.Vind samen de beste manier om behandeling en herstel voor de bewoners en bezoekers van de regio te organiseren, met het doel om in alle opzichten weer goed thuis te komen. Dat is het uitgangspunt. En daarvoor is het onmisbaar dat partijen met elkaar samenwerken."

Gezamenlijke verantwoordelijkheidDe missie van Paulina.nu is het samen realiseren van Goeree-Overflakkee als gezonde en vitale regio, waarin mensen graag wonen, leven en werken. Daarbij haken meervoudige belangen in elkaar, zowel op het terrein van zorg en welzijn als van economie. Vanwege het grote aantal banen in de zorg op het eiland raakt de zorg immers ook de economie. Zorg wordt niet langer meer gezien als een aangelegenheid van alleen zorgverleners of -verzekeraars, maar van de totale eilandelijke gemeenschap. Daarom hecht Paulina.nu er groot belang aan dat vanuit de hele samenleving van Goeree-Overflakkee stakeholders, elk vanuit hun eigen expertise, hier de schouders onder zetten. En omdat Goeree-Overflakkee zich kenmerkt door een grote gemeenschapszin, waardoor hier in de achterliggende decennia op het gebied van gezondheidszorg al verscheidene bijzondere dingen konden worden gerealiseerd, wordt ook nu ervan uitgegaan dat die gezamenlijke verantwoordelijkheid zal worden opgepakt, om op het eiland díe omstandigheden te creëren waaronder zorg dichtbij ook in de toekomst behouden zal blijven. Daarnaast is het eiland – met de unieke kenmerken als rust, ruimte, en mooie natuur – een belangrijke factor om een gezonde en vitale regio met elkaar te kunnen realiseren.

Politiek en zorgverzekeraars"Vlak voor de pas gehouden Tweede Kamerverkiezingen zijn wij uitgenodigd bij het landelijke CDA om over onze visie te vertellen. Onze boodschap van vernieuwing en samenwerking in de regio is door (kandidaat-)Tweede Kamerleden met enthousiasme ontvangen. Tegelijkertijd hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om signalen af te geven richting de politici: zorg dat bijvoorbeeld huisartsen ook beter gefaciliteerd worden om hieraan structureel te kunnen blijven werken. Wij zijn erg blij met de input en bijdragen van een aantal mensen vanuit deze beroepsgroep. Ze zijn erg betrokken en willen dat ook blijven bij Paulina.nu. Maar wij merken dat in de dagelijkse praktijk erg veel van deze beroepsgroep wordt gevraagd. Er is sprake van heel veel regeldruk en van hoge werkdruk. Zorg ervoor dat zij ook de tijd en ruimte krijgen om structureel bezig te zijn met het verder verbeteren van de gezondheid en van de zorg voor hun patiënten. Daar ligt namelijk echt de passie van de (huis)artsen. Deze boodschap dragen wij ook uit naar bijvoorbeeld de zorgverzekeraars."

Vernieuwende zorgBinnen Paulina.nu is men het erover eens dat de uitvoering van zorg anders kan, beter en waar mogelijk ook efficiënter, met meer aandacht voor preventie. Om dat te bereiken is de intentie uitgesproken om innovatief naar zorg te kijken en naar de wijze waarop vernieuwende gezondheidszorg in de regio georganiseerd en ingericht kan worden. Stappen in die richting worden al gezet."Op 24 januari jl. werd van Paulina.nu een stichting gemaakt, met een dagelijks bestuur dat wekelijks vergadert", vertelt Marita. "Daarnaast vergadert een kernteam zorg van de stakeholders, met kennis op medisch gebied, over zaken die het bevorderen van gezondheid en vitaliteit aangaan. Verder zijn er bijeenkomsten met alle stakeholders om ontwikkelingen op het gebied van zorgvernieuwing nader uit te werken. En ook om vinger aan de pols te houden of dat inderdaad, zoals is afgesproken, innovatief te noemen is."

Meerjarenplan"Er is een meerjarenplan opgesteld met een aantal thema's aan de hand waarvan zorgvernieuwing gerealiseerd zal worden", zo vervolgt Marita. "Een belangrijk thema is preventie. Want de insteek wordt ook: proberen te voorkomen dat mensen gezond gemaakt moeten worden. In 2017 wordt een nieuw regionaal preventieprogramma geïntroduceerd. Het onderwerp wordt later dit jaar bekend gemaakt. Ook willen we een week van de preventie organiseren."

"Op het terrein van innovatie wordt al, ook buiten Paulina.nu om, door de zorgaanbieders aan meerdere onderwerpen gewerkt. Zoals beeldzorg, waarbij patiënten via een beeldscherm op spreekuur van hun arts kunnen komen. Of een app, de Paulina.nu app, waarmee artsen contact met patiënten kunnen onderhouden. Verder zullen via een interactief digitaal platform kennis en activiteiten van Paulina.nu worden gedeeld met de samenleving. Voor deelname hieraan zullen belangstellenden actief worden uitgenodigd. Het is de bedoeling om na de zomer live te gaan."

"Daarnaast willen we de zorgfinanciering meer ontschotten, met als doel voor de patiënten en de zorgverleners zo min mogelijk administratieve druk te creëren. Op termijn kan mogelijk een regionale ziektekostenpolis worden ontwikkeld. En we willen, als voorbereiding op de ontschotting en de regiopolis, in kaart brengen hoeveel jaarlijks op Goeree-Overflakkee aan zorg wordt uitgegeven en waar die gelden heengaan. Mogelijk levert dit ook ideeën op om zorg samen slimmer te organiseren. Verder wil de stichting een coöperatievorm gaan hanteren. We zijn aan het uitdenken hoe dit het best vorm gegeven kan worden."

"Met de apothekers wordt gesproken over de mogelijkheden van een bredere medicijncheck, die bij meervoudig en langdurig gebruik van medicijnen bekijkt of inname van betreffende medicijnen effectief en nodig is. Naast gezondheidswinst kan dit tot kostenbesparing leiden. Ook wordt gesproken over de nachtelijke verstrekking van medicijnen."

"En om mensen meer in beweging te krijgen wordt op Koningsdag de Omloop van Middelharnis georganiseerd, terwijl tijdens de Tulpenwandeltocht van zaterdag 15 april het ook voor scootmobiel- en rolstoelgebruikers mogelijk wordt gemaakt aan de tocht deel te nemen."

"Bij elk idee wat we uitvoeren staan steeds centraal: aandacht, gezondheidswinst en slimmer organiseren. Daar waar dit leidt tot kostenbesparing willen we dit graag zoveel mogelijk herinvesteren in het opzetten en uitwerken van nieuwe ideeën."

"Van lieverlee komen steeds meer dingen van de grond", zo besluit Marita, "dankzij een inzet die samenlevingbreed is. Het gaat erom dat we met elkaar tijd erin stoppen om na te denken over- en innovatief te gaan werken aan een gezond en vitaal Goeree-Overflakkee!"


Eerdere berichten

Op ontdekking door de Kwade Hoek

8-8-2018

GOEDEREEDE - Ga deze maand op stap met een natuurgids van IVN Goeree-Overflakkee door de Kwade Hoek. Op woensdagavond in...

Slippers laten spoor achter met 'Goeree-Overflakkee'

8-8-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het assortiment van 'Goeree-Overflakkee mijn eiland!' is uitgebreid met een aantal zomerse ...

Orgelconcert Martin Mans in Dirksland

8-8-2018

DIRKSLAND - Op donderdag 23 augustus 2018 geeft de bekende organist Martin Mans een concert in de Hervormde Kerk in Dirk...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!