Jaarvergadering VBGO: Win klanten door een goede storytelling

Artikel geplaatst op: 27-03-2017

DIRKSLAND – Voor de Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee (VBGO) was het restaurant van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland vorige week donderdag de plek om haar 34e algemene ledenvergadering te houden. Naast het afwerken van de gebruikelijke huishoudelijke zaken waren de leden, ondernemers van heel Goeree-Overflakkee, zeker ook gekomen voor het relaas van gastspreker Mark Linssen én voor het warm en koud buffet dat uit eigen ziekenhuiskeuken kwam, en dan is kwaliteit verzekerd.

Maar eerst voerde Marita Dogterom het woord, die namens de Raad van Bestuur van CuraMare als gastvrouw optrad en de VBGO’ers welkom heette. Voor de ondernemers zette ze uiteen wat de eilandelijke zorgholding CuraMare is, doet en waar ze voor staat.

CuraMareDe missie van CuraMare is zorgdragen dat zorgbehoevenden de nodige zorg zo dicht mogelijk bij huis kunnen krijgen, of anders in een verzorgingshuis, zo gaf Marita aan. De holding kent vier takken: het ziekenhuis, thuiszorg, ouderenzorg met vier tehuizen op het eiland, en paramedische diensten. Organisatorisch wordt CuraMare gevormd door drie stichtingen: Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee en Stichting Ondersteunende Diensten. In de wijze waarop in de praktijk zorg verleend wordt, heeft CuraMare zich vier kernwaarden gesteld van waaruit wordt geopereerd: Deskundigheid, Vertrouwen, Gastvrijheid en Compassie. De totale omzet van CuraMare bedroeg in 2015 € 140.000.000, waarvan € 93.000 op naam van het ziekenhuis staat en het overige op naam van de verzorgingshuizen. Per 31 december 2016 bedroeg het totaalaantal medewerkers 2409, die gezamenlijk 1367 fte vervullen. Dit is exclusief de 99 medische specialisten. Met ruim 200 leerling verpleegkundigen vormt CuraMare ook een leerplek voor de zorg. En dankzij niet minder dan 854 vrijwilligers hebben de zorginstellingen op het eiland het gezicht dát ze hebben. Aan netwerkvorming in de regio Randstad Zuid moet voortdurend worden gewerkt om in de regio de basiszorg beschikbaar te houden, evenals de toegankelijkheid tot specialistische zorg. Daarnaast blijft het, vanwege bevriezende of dalende overheidsbudgetten, een uitdaging om efficiënter te werken. Een belangrijke ontwikkeling vormt innovatie, vooral op het gebied van digitalisering. Zo wordt gewerkt aan een Elektronisch Patiënten Dossier. Of aan Beeldzorg, waarbij patiënten via een beeldscherm op spreekuur van hun arts kunnen komen. En aan E-health, waarbij de patiënt zelfgemeten waarden door kunnen geven aan de specialist. En last but not least is er het project Paulina.nu, waarbij alle partners in de eilandelijke samenleving – inmiddels inclusief zorgverzekeraar CZ – zich ervoor inzetten dat strategisch vormgegeven wordt aan de toekomst van de zorg op het eiland. Dit door proactief en innovatief in te zetten op een gezond en vitaal eiland Goeree-Overflakkee, waar mensen graag willen (komen) wonen en werken. In een opgesteld meerjarenplan zal daarvoor thematisch worden gewerkt, onder andere door een preventieprogramma op te zetten ter voorkoming van ziekte. Of door een app te introduceren – de Paulina.nu App – waarmee artsen contact met patiënten kunnen onderhouden. En door het ontschotten van de zorgfinanciering, met als doel een regionale ziektekostenpolis te ontwikkelen.

EnquêteVerder werd aandacht gevraagd voor een enquête die binnen de VBGO gehouden was. Doorgaans is nog geen twintig procent (18,8) van de leden aanwezig tijdens de VBGO-bijeenkomsten en de vraag was waar ‘m dat in zit. De uitslag van de enquête wees onder meer uit dat er behoefte bestaat aan meer bijeenkomsten. Dat de bijeenkomsten meer inhoud krijgen door meer kennisoverdracht. Dat de bijeenkomsten ook voor zzp’ers en startende ondernemers interessant zijn. Dat meer informatieoverdracht over economische- en ondernemersontwikkelingen op het eiland gewaardeerd zal worden. En dat er meer oog zou moeten zijn voor samenwerkingsmogelijkheden tussen ondernemers en met andere ondernemersverenigingen op het eiland, zodat ondernemers meer voor elkaar kunnen betekenen. De enquête uitslag leverde een huiswerklijstje op waarvan het VBGO-bestuur beloofde er de komende tijd mee aan de slag te gaan.

StorytellingAls gastspreker was scenarioschrijver Mark Linssen te gast. Hij stelde het schrijven van een goed script, een goed verhaal, model voor hoe elke ondernemer tewerk zou moeten gaan in zijn strategie dat klanten juist bij hem klant willen zijn.“Van een goed verhaal is het begin goed, het midden goed en het eind goed. Dat is alles. Maar wát zijn nu een goed begin, midden en einde?”, zo ging Linssen van start. Aan de hand van een voorbeeld liet hij, al vertellend, zijn gehoor ondervinden waar het om gaat. Binnen de kortste keren hingen de eilandelijke ondernemers aan zijn lippen en bewees hij hoe zeer het waar is wat hij in het verdere van zijn betoog uiteen zou gaan zetten.“De eerste drie minuten zijn belangrijk: mensen moeten er zin in krijgen om te weten hoe ’t verder gaat. Je moet een verlangen creëren naar meer, maar de afloop spannend houden, anders is het niet interessant meer. Het moet vragen oproepen en door in het verhaal een probleem neer te leggen dat om een oplossing roept, trigger je je publiek. Zodra mensen nieuwsgierig zijn geworden kom je bij het midden van je verhaal. Ook daar moet je de spanning gaande houden. Bijvoorbeeld door een onverwachtse wending aan te brengen, een onaangename verrassing, waardoor het zoeken van een oplossing van het probleem in één klap totaal onmogelijk lijkt geworden. Hoe zeer men in het verhaal ook hun best ervoor doet, het wordt er alleen maar erger door. Zo werk je in het middenstuk toe naar: nu komt het nooit meer goed, ofwel: het ‘deep shit point’. Daarin laat je mensen dus genieten van wat moeilijk is en maak je gebruik van wat ze vanbinnen raakt. Zowel emotioneel als rationeel loopt alles vast. En vanuit die deep shit situatie ga je naar het einde werken. Daarin is het belangrijk dat duidelijk wordt dat, wil er ooit sprake van een oplossing kunnen zijn, dingen wezenlijk anders moeten, angsten overwonnen moeten worden, dat mensen een betere versie van zichzelf vinden, groei doormaken.”Deze strategie zouden ondernemers ook kunnen hanteren bij het binden van klanten aan hun bedrijf. “Door op deze manier het verhaal van je bedrijf of van je product te vertellen, bewerk je bij klanten een andere houding ten opzichte van jou of van je product. Kennis, persoonlijkheid en visie zijn daarbij onmisbaar. Maar durf ook persoonlijk te zijn, iets over jezelf te vertellen. En vraag je steeds af: waarom doe ik het zo, wat betekent dit voor een ander en wat zou er aansprekender kunnen, waardoor ik meer klanten trek? Behoud het goede door vooruit te gaan!”


Eerdere berichten

Flakkeese broers veroveren Benelux met Ideapaint

17-7-2018

MIDDELHARNIS - Twee nuchtere Flakkeese broers leveren producten aan Microsoft, Converse, Ahold, Randstad, Coca Cola en &...

Oppositiepartijen geven signalen voor aanpak van zorgaspecten

17-7-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE – Van de oppositiepartijen in de gemeenteraad hielden ChristenUnie, PvdA en EVV een beschouwing...

Drie branden door droogte

17-7-2018

OOLTGENSPLAAT - Op het eiland zijn opnieuw branden ontstaan door de aanhoudende droogte. Bij Ooltgensplaat ontstond er m...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!