Ouddorpse Kerken gezamenlijk in gebed

Artikel geplaatst op: 16-01-2017

OUDDORP – Van 15 tot 22 januari a.s. organiseert MissieNederland de Week van Gebed voor de Eenheid van de Kerken. Ook in Ouddorp wordt hieraan invulling gegeven. Vier plaatselijke kerken trekken in die week met elkaar op om een gezamenlijke gebedsbijeenkomst te houden. Deze vindt donderdag 19 januari plaats in de Gereformeerde Kerk te Ouddorp, Dorpstienden 15, aanvang 19.30 uur.

De Week van Gebed heeft al oude wortels. Zij ontstond in 1846, zowel internationaal als in Nederland. In dat jaar vond in Londen een internationale conferentie plaats die leidde tot de oprichting van de World Evangelical Fellowship. Vanuit Nederland namen voortrekkers uit de Reveilbeweging deel, zoals Capadose, Da Costa en Groen van Prinsterer. Sindsdien organiseren zo'n honderd landen aan het begin van ieder jaar een gebedsweek.In Nederland is de Week van Gebed is een initiatief van MissieNederland, die een landelijk samenwerkingsverband is van christenen, kerken en organisaties. Zowel landelijk als lokaal is er samenwerking met de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken.In de Week van Gebed dragen de deelnemende kerken en predikanten, maar ook alle aanwezigen tijdens de gebedsdiensten die gehouden worden, het pas begonnen jaar, de nood in de wereld, het eigen land, maar ook de eigen noden op aan God. Ook wordt stilgestaan bij het belang van het gebed en wordt gezocht naar eenheid in het geloof door samen met elkaar te bidden.Ter ondersteuning van de Week van Gebed biedt MissieNederland materiaal aan dat als handvat gebruikt kan worden om in deze week persoonlijk, in het gezin of als (gebeds)groep met het thema bezig te zijn. Voor volwassenen, jongeren en kinderen zijn er gebedsboekjes en gebedsfolders, met per dag een korte overdenking en gebedspunten.

ThemaHet thema is dit jaar 'Jouw hand, mijn glimlach’. De gebedsweek staat namelijk in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Toen Maarten Luther vijfhonderd jaar geleden zijn 95 stellingen presenteerde werd dat het begin van de Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de kern van het Evangelie. “Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden”, stellen MissieNederland en de Raad van Kerken. Beide spreken de hoop uit dat de gebedsweek en het materiaal dat hiervoor wordt gebruikt helpen zal de kloof te slechten. In het materiaal wordt stap voor stap gevolgd wat de apostel Paulus zegt in 2 Korinthiërs 5:14-20, over de liefde van Christus die mensen drijft. “We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeenbrengt”, aldus de organisatie.

GezamenlijkIn Ouddorp werken de Hervormde Gemeente (PKN), de Gereformeerde Kerk (PKN), de Doopsgezinde Gemeente en de Rooms Katholieke Parochie samen om invulling te geven aan de Week van Gebed. Van elk van deze kerken werken de voorgangers mee aan de gezamenlijke gebedsdienst. Namens de Hervormde Gemeente is dat ds. C. van den Berg, van de Gereformeerde Kerk ds. W.J. van de Griend, van de Doopsgezinde Gemeente ds. E.M. de Jong en namens de Rooms Katholieke Parochie is dat pastor mw. L. Beenhakker.

GebedsintentiesTijdens de diensten wordt niet alleen gebeden maar vindt ook Woordverkondiging plaats en worden er liederen gezongen. De aanwezigen worden uitgenodigd om op memobriefjes die worden verstrekt op te schrijven waarvoor ze zouden willen bidden. De briefjes kunnen in een schaal worden gedeponeerd, met voor elke gebedsintentie een eigen schaal. Zo zal er worden gebeden voor het verlangen naar verzoening, de noden in de wereld, persoonlijke noden, en een ‘ander’ Ouddorp. Vanwege de duur van de diensten kan tijdens de bijeenkomsten niet voor alle ingeleverde gebedsbriefjes worden gebeden, maar iedere predikant neemt wel een schaal met gebedsbriefjes mee naar huis, waar hij het gebed voortzet en waar wél van elk briefje de nood wordt opgedragen in een persoonlijk gebed."Op deze wijze willen we tijdens de Week van Gebed onderlinge verbondenheid met elkaar zoeken", geeft de organisatie aan. "Een ieder die mee wil bidden, is welkom. Niet alleen mensen vanuit de deelnemende kerken, maar iedereen!". Na afloop is er gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie of thee.En wie thuis mee wil luisteren kan dat doen via www.kerkomroep.nl, vanuit de Gereformeerde Kerk te Ouddorp.


Eerdere berichten

Flakkeese broers veroveren Benelux met Ideapaint

17-7-2018

MIDDELHARNIS - Twee nuchtere Flakkeese broers leveren producten aan Microsoft, Converse, Ahold, Randstad, Coca Cola en &...

Oppositiepartijen geven signalen voor aanpak van zorgaspecten

17-7-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE – Van de oppositiepartijen in de gemeenteraad hielden ChristenUnie, PvdA en EVV een beschouwing...

Drie branden door droogte

17-7-2018

OOLTGENSPLAAT - Op het eiland zijn opnieuw branden ontstaan door de aanhoudende droogte. Bij Ooltgensplaat ontstond er m...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!