Wbv Beter Wonen behoort tot de koplopers in Nederland

Artikel geplaatst op: 12-12-2016

GOEDEREEDE – Voor Woningbouwvereniging Beter Wonen te Goedereede was het vorige maand een goede tijding die ze ontving: in het jaarlijkse benchmarkonderzoek van branchevereniging Aedes behaalde ze de hoogste score die daarin te behalen is, de AA-score. Daarmee behoort Beter Wonen tot de ‘Koplopers’, zoals het Aedesrapport deze categorie woningcorporaties typeert.

Een benchmarkonderzoek is een vergelijkend onderzoek. In het jaarlijkse benchmarkonderzoek van Aedes kunnen woningcorporaties ten opzichte van elkaar zien waar ze staan, met name op het gebied van beheerslasten en huurderstevredenheid. Uit de paar honderd corporaties die aan het benchmarkonderzoek meedoen, kregen er dit jaar 24 de koploperspositie. En de Goereese bouwvereniging is er gepast trots op dat zij daaronder een plaats verwierf. Algemeen manager Bram Pijl en manager Vastgoed en Strategie Michel van Golberdinge vertellen er meer over.“Vorig jaar eindigden we net onder de koplopers, dit jaar vallen we erbinnen”, geven de mannen aan. “Toch zijn we er niet bewust mee bezig om daar te eindigen, maar we doen gewoon wat we denken dat we móeten doen: de goede dingen, op de juiste manier en op het juiste moment. Doelmatig opereren, waar mogelijk sober, maar voor de huurders steeds het beste zoeken te realiseren.”

BeheerslastenWat beheerslasten betreft behoorde Beter Wonen Goedereede vorig jaar al tot de vier corporaties die de laagste kosten hadden. “Dat is voor een belangrijk deel te danken aan onze kleine werkorganisatie, met in totaal niet meer dan bijna 8 fte. Maar ook laten we graag achterwege wat naar onze overtuiging onnodig tijd en geld kost. Onze jaarrekening bijvoorbeeld laat alleen op de omslag een afbeelding zien, daarna uitstuitend cijfers en letters. Toch staat alles erin. Een huurdersblad geven we niet uit, maar huurders missen het ook niet. In principe doen we ook alles zelf, zonder dure bureaus in te huren. Verder maken we heel bewuste keuzes, die verder weg de toekomst in kijken. En door ons woningbezit in een groot aantal ‘complexen’ in te delen – op woonkern, bouwjaar, woningtype, e.d. – kunnen we het onderhoud doelmatig aansturen, ook financieel. Op deze manier werken we er consequent aan om onze beheerslasten zo laag mogelijk te houden.”

HuurderstevredenheidMet betrekking tot huurderstevredenheid kijkt het benchmarkonderzoek ernaar hoe tevreden huurders zijn over de woningcorporatie van wie ze een woning gaan betrekken, een woning gaan verlaten en hoe tevreden ze zijn over het afhandelen van reparatieverzoeken. Op dat punt blijken de huurders van Beter Wonen hun bouwvereniging dusdanig te waarderen dat ‘t haar een A-score opleverde.

Leren“Een dubbele A is voor zo’n kleine corporatie als de onze een heuse prestatie”, zeggen Pijl en Van Golberdinge, “zeker als je je realiseert dat het prestatieniveau van de corporaties sowieso al gestegen is. Toch moet je zulke uitslagen niet gebruiken om te zeggen: wij doen ’t beter dan die of die, maar vraag jezelf steeds af hoe ‘t komt dat je zo scoort. Als je heel lage beheerskosten hebt, moet je je in alle eerlijk ook af durven vragen: doen we dan op bepaald gebied misschien niet te weinig?” Dat geeft meteen aan hoe Beter Wonen de uitslagen van het benchmarkonderzoek hanteert: om ervan te leren. En dat is precies wat het onderzoeksrapport bedoelt en op haar cover vermeldt: ‘van inzicht en vergelijken naar verder verbeteren’.

Nul op de meterNaast bovenstaand wapenfeit heeft Beter Wonen nog meer nieuws te melden. In Nederland is ze de eerste corporatie die een nieuwbouwproject realiseert waarvan de woningen volkomen ‘nul op de meter’ zijn en waarvoor de corporatie straks een energieprestatievergoeding ontvangt. Een nul op de meter woning is dusdanig duurzaam uitgevoerd dat ze qua energiegebruik geheel zelfvoorzienend is. Ze wekt evenveel energie op dan ze verbruikt. Dat gaat een stap verder dan de zogenaamde passiefwoningen. In de nabije toekomst gaat Beter Wonen 71 nul op de meter woningen bouwen: veertien in Stellendam en 57 in Ouddorp, beide een herstructureringsplan, een mix van levensloopbestendige woningen en zowel grotere als kleinere ééngezinswoningen. “Woningen zonder gasaansluiting maar met veel zonnepanelen, een aardwarmte pomp en de hoogste isolatiewaarden die er zijn. En onderhoudsarm”, vertellen de managers bij Beter Wonen. “Nieuwe huurders zullen aan de netbeheerder alleen nog het vastrecht betalen. Voor het overige betalen ze straks aan de woningbouwvereniging een energieprestatievergoeding, waarvoor ze van ons een ‘energiebundel’ krijgen waarbij wij de huurders garanderen dat hun woningen daadwerkelijk die hoeveelheid energie leveren die ze ook nodig hebben. Alleen wanneer het energieverbruik exorbitant hoger uitvalt, betalen ze bij. Maar ook: huurders die beduidend minder verbruiken, krijgen geld terug.”

Snelle uitvoeringWat voorbereiding betreft van de bouw van deze toekomstige woningen wordt ook een bijzondere route bewandeld. Beter Wonen heeft uitsluitend een programma van eisen samengesteld en bouwbedrijven uitgenodigd daarmee aan de slag te gaan om tot compleet een bouwplan te komen, hetzij in traditionele bouw hetzij in betonprefab. Ook het ontwerp voor het plan moesten de bouwbedrijven zelf leveren, als het maar eigentijds was én passend in de omgeving. Kwaliteit is een criterium waaraan zwaar getild wordt en dat zelfs belangrijker is dan de goedkoopste prijs. Want ook op de langere termijn moet aan de bouwprojecten een minimum aan onderhoudskosten verbonden zijn, waarom de investering eventueel iets duurder uit mag vallen. Overigens, het bouwbedrijf dat de opdracht krijgt, tekent er ook voor dat het bouwkundig onderhoud voor zijn rekening komt. Dat zal de aannemer er temeer toe aanzetten uitsluitend kwaliteit te leveren. Deze wijze van aanpak heeft Beter Wonen in eigen huis ontwikkeld. Dit zorgt wel voor een extra lange voorbereidende fase, maar de uitvoerende fase gaat straks zo veel te sneller. Naar verwachting gaan in februari a.s. de werkzaamheden van start en vindt nog vóór de bouwvakvakantie de oplevering plaats.


Eerdere berichten

Op ontdekking door de Kwade Hoek

8-8-2018

GOEDEREEDE - Ga deze maand op stap met een natuurgids van IVN Goeree-Overflakkee door de Kwade Hoek. Op woensdagavond in...

Slippers laten spoor achter met 'Goeree-Overflakkee'

8-8-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het assortiment van 'Goeree-Overflakkee mijn eiland!' is uitgebreid met een aantal zomerse ...

Orgelconcert Martin Mans in Dirksland

8-8-2018

DIRKSLAND - Op donderdag 23 augustus 2018 geeft de bekende organist Martin Mans een concert in de Hervormde Kerk in Dirk...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!