Buurtbewoners bezorgd over toekomst kastanjebomen

Artikel geplaatst op: 26-11-2016

SOMMELSDIJK – Verreweg de meeste bewoners van de Ringstraat in Sommelsdijk zijn bezorgd over de toekomst van hun straat. In de nabije toekomst moet er de riolering worden vernieuwd. Maar wat betekent dat voor de prachtige kastanjebomen die de straat sieren? Op een enkeling na zijn de bewoners er niet gerust op. Dit naar aanleiding van één zin in een informerende brief die de gemeente naar hen heeft verzonden met betrekking tot de volgend jaar uit te voeren werkzaamheden: ‘Blijven de bomen in de Ringstraat met nog een geringe restlevensduur gehandhaafd, of rooien wij deze bomen en planten wij nieuwe bomen?’.

“We zullen het maar eerlijk zeggen, wij zitten met gevoelens van wantrouwen”, zegt een groep bewoners die een actiecomité voor behoud van de kastanjebomen in de Ringstraat hebben gevormd. “We weten hoe het gegaan is in de Christiaan de Vrieslaan in Middelharnis. Een prachtige, karakteristieke straat was het, met die mooie bomen. Maar toen daar de riolering werd vernieuwd en meteen ook de nutsbedrijven er aan de slag gingen, moesten de bomen weg. Ze zouden ziek zijn, zo werd verteld, en geen lang leven meer beschoren zijn. Maar toen ze gekapt waren bleken ze gewoon kerngezond te zijn. Naderhand werd bekend dat de nutsbedrijven de gemeente had aangeboden de kosten van het rooien van de bomen voor hun rekening te nemen. Dat zou voordeliger zijn dan de werkzaamheden uit te voeren met behoud van de bomen. Dus bepalen, als je niet uitkijkt, de nutsbedrijven voor ons het straatbeeld. En wie zal zeggen dat zoiets aan onze Ringstraat ook niet op stapel staat? Dat willen we koste wat kost voorkomen!”

VriendenAan het woord zijn Ger Maatkamp, Cesar en Nelly van Prooijen en Anton, Ineke en Aimée Bienefelt. “Die bomen hier zijn onze vrienden”, geven ze aan. “Allereerst vanwege het prachtige straatbeeld dat ze ons geven. En ook voor het fraaie zicht, zicht met hoofdletters, dat we ervan hebben als we vanuit onze woningen naar buiten kijken. Maar ook omdat we ’s zomers heerlijk schaduw van de bomen hebben. Daarnaast vangen ze veel wind voor ons op, zodat we bij harde wind lang in de luwte blijven. En belangrijk: de bomen nemen veel water op, van wateroverlast is hier dan ook nooit sprake.” Het is duidelijk, aan de Ringstraat zien verreweg de meeste bewoners liefst dat de markante bomen die dit deel van het dorp sieren niet verdwijnen. “Verschillenden van ons zijn juist vanwege dit mooie straatbeeld hier komen wonen.”

KerngezondEn er is nog meer dat onrust baart. “Van de bomen hier werd intussen ook verteld dat ze ziek waren en het waarschijnlijk niet lang meer zouden maken. Maar als je de binnenkant van de afgezaagde takken bekijkt, we hebben ze meegenomen en bij ons achter gelegd, ziet het hout er prachtig en kerngezond uit. Wie bepaalt dan nu, en op grond waarvan, dat deze bomen ziek zijn? Bovendien, áls er al sprake van ziekte zou zijn, bijvoorbeeld de bloedziekte, dan is dat tegenwoordig prima te behandelen. Overigens kan de tamme kastanje makkelijk 250 jaar oud worden. Deze hier staan er hooguit zestig, zeventig jaar.”

Geen antwoordActiecomitélid Ger Maatkamp besloot een brief naar de gemeente te sturen. In nette en vriendelijke bewoordingen gaf hij aan hoe hij tegen een en ander aankijkt en vroeg hij de gemeente of ze toch vooral met aandachtige zorg naar de Ringstraat en haar bomen wil kijken. “Na drie weken had ik nog geen reactie ontvangen”, geeft Maatkamp aan. “Toen ik na die tijd er bij de gemeente naar informeerde, kreeg ik een paar dagen later alleen een ontvangstbevestiging. Inhoudelijk werd nergens op ingegaan en tot op heden heb ik er verder niets meer over vernomen. Ook dát geeft me een akelig gevoel.”

Handtekeningenactie“Het klinkt op dit moment allemaal vervelend en negatief”, zeggen de comitéleden. “Toch zouden we niets liever willen dan op een positieve manier ermee aan de slag gaan, sámen met de gemeente.” Een begin werd al gemaakt door middel van een handtekeningenactie in de straat. Van de 48 bewoners hebben 42 hun handtekening gegeven voor behoud van de bomen. Drie bewoners zien de bomen liever verdwijnen, dus die tekenden tegen. En drie waren er die het niet uitmaakt of de bomen omgaan of niet. Op 31 oktober jl. werden de handtekeningen in het gemeentehuis overhandigd.

Alternatieven mogelijk“Graag zouden we op een positieve en opbouwende manier met de gemeente na willen denken om uiteindelijk tot een prachtige oplossing te komen, want elders in den lande hebben gemeenten al laten zien dat die mogelijkheden er gewoon zijn. Of het nu het behandelen van zieke kastanjebomen betreft, het vernieuwen van rioleringen of het ophogen van de straat, na uitgevoerd onafhankelijk onderzoek bleken er alternatieve werkwijzen mogelijk waarbij straten en wegen hun markante bomenrijen konden behouden. Onzes inziens moet dat ook voor de Ringstraat kunnen. Kijken we naar het rioleringsplan dat er ligt, dan zitten de wortels van onze kastanjebomen totaal niet in de weg. En de openbare nutsbedrijven komen al jaren onze woningen binnen. Ook dát is, ondanks de aanwezige wortels, nooit een probleem geweest.”

Beschermende bepalingenOok de eilandelijke Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht is van mening dat de bomen aan de Ringstraat niet zo maar weg kunnen. De stichting wijst in dit verband op het Bestemmingsplan Sommelsdijk. In artikel 30 daarvan zijn bepalingen opgenomen ter bescherming van aanwezig karakteristiek groen in straten die in het bestemmingsplan aangewezen zijn als ‘karakteristiek straatbeeld’. De Ringstraat valt daaronder.“Het is verboden ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek straatbeeld’ bomen te kappen zonder, of in afwijking van, een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders”, zo citeert de stichting. “Zonder zo’n vergunning”, legt de stichting verder uit, “mogen daar ook geen werken, anders dan bouwwerken, worden uitgevoerd die de karakteristieke groenstructuur of het karakteristieke straatbeeld wijzigen. En geeft de gemeente zichzelf wel de vereiste vergunning, dan kan dat alleen nadat ze hiervoor advies hebben ingewonnen bij een gemeentelijke deskundige.”

BewonersavondVoor de bewoners van de Ringstraat zijn er dus nog reden genoeg om voor het behoud van hun ‘kastanjelaan’ een serieuze boom op te zetten. Aanstaande donderdag 1 december van 19.00-20.30 uur houdt de gemeente een bewonersavond rondom dit onderwerp, in Het Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

Reactie gemeenteVoorafgaand aan de informatieavond wil de gemeente, desgevraagd, wel reageren op de gevoelens van de verontruste Ringstraatbewoners. “De kwaliteit van diverse riolen in Sommelsdijk is onvoldoende. Vervanging van een aantal riolen is daarom noodzakelijk. Naar verwachting start de gemeente daarom in het voorjaar van 2017 met rioolwerkzaamheden in de Ringstraat en in de Hofstraat. Om bewoners van de Ringstraat en de Hofstraat te betrekken bij de plannen, ontvingen alle bewoners een informatiebrief met daarin een oproep om wensen, ideeën of zienswijzen vooral kenbaar te maken. Naar aanleiding van de ingekomen reacties heeft de gemeente bewoners van de Ringstraat en de Hofstraat vervolgens middels een brief uitgenodigd voor een informatieavond op donderdag 1 december 2016. Dan gaat de gemeente graag in gesprek met bewoners om de plannen verder te bespreken. Dankzij de reacties is de gemeente daarna in staat om samen met bewoners tot een weloverwogen besluit te komen.”


Eerdere berichten

Flakkeese broers veroveren Benelux met Ideapaint

17-7-2018

MIDDELHARNIS - Twee nuchtere Flakkeese broers leveren producten aan Microsoft, Converse, Ahold, Randstad, Coca Cola en &...

Oppositiepartijen geven signalen voor aanpak van zorgaspecten

17-7-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE – Van de oppositiepartijen in de gemeenteraad hielden ChristenUnie, PvdA en EVV een beschouwing...

Drie branden door droogte

17-7-2018

OOLTGENSPLAAT - Op het eiland zijn opnieuw branden ontstaan door de aanhoudende droogte. Bij Ooltgensplaat ontstond er m...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!