Koepelorganisatie voor basis- en voortgezet passend onderwijs op Goeree-Overflakkee

Artikel geplaatst op: 23-11-2016

GOEREE-OVERFLAKKEE – Op het terrein van passend onderwijs is vorige maand op Goeree-Overflakkee een belangrijke stap voorwaarts gezet: het primair en voortgezet passend onderwijs zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Toen hiervan op 3 oktober jl. de statuten ervan notarieel werden vastgelegd, was het Koepelorganisatie Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee een feit. Daarmee ging een al langer gekoesterde wens in vervulling.

Al sinds 2008 wordt, met de contouren in het vooruitzicht van de wetgeving passend onderwijs, gezocht naar goede samenwerking tussen het basis- en het voortgezet passend onderwijs op het eiland. Aanvankelijk was die samenwerking er ook, maar veranderende wetgeving leidde ertoe dat zowel voor het basis- als het voortgezet passend onderwijs afzonderlijke samenwerkingsverbanden ontstonden. In het samenwerkingsverband primair passend onderwijs ontstond vorig jaar echter, zowel bestuurlijk als organisatorisch, een impasse. Daarop werd een werkgroep in het leven geroepen die onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, Servaas Stoop, onderzocht hoe hieruit te geraken. Op voorstel van de werkgroep benoemde het bestuur een interim-directeur, Niek Mertens, met de opdracht te analyseren waar de pijnpunten lagen en een verbeterplan te schrijven. Duidelijk werd dat het, om uit de impasse te komen, wenselijk was om verbinding te zoeken met het samenwerkingsverband voortgezet passend onderwijs. Die weg werd ingeslagen en uiteindelijk kwam daaruit voort dat begin dit jaar een overeenkomst kon worden ondertekend waarin het eilandelijke basis- en voorgezet passend onderwijs de intentie uitspraken meer voor elkaar te willen betekenen. En dít heeft geleid tot de Koepelorganisatie, waarvan de oprichtingsakte begin vorige maand bij de notaris passeerde.

ExpertiseteamVan het nieuwe samenwerkingsverband is Henk van Putten directeur-bestuurder. Daarnaast is er een ledenraad, waarvan Servaas Stoop voorzitter is. Samen geven ze uitleg bij de totstandkoming van de Koepelorganisatie.“De schoolbesturen voor primair onderwijs vormen samen het samenwerkingsverband passend primair onderwijs en alle schoolbesturen voor voortgezet onderwijs vormen samen het samenwerkingsverband passend voorgezet onderwijs. In de koepelorganisatie werken alle schoolbesturen nu met elkaar samen op gezamenlijke thema's.Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dit betekent dat zij sinds 1 augustus 2014 ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Hiervoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.Dat is immers de wettelijke opdracht van het passend onderwijs: voor leerlingen borgen dat ze een ononderbroken ontwikkeling, inclusief alle overgangen – van basisonderwijs tot voorgezet onderwijs en verder – kunnen doormaken, zo dicht mogelijk bij huis. En dat leerlingen die daarbij extra ondersteuning nodig hebben dit zoveel mogelijk op de reguliere scholen kunnen krijgen. Een dekkend aanbod in de eigen regio. Voor beantwoording van de vraag hoe er invulling aan gegeven wordt om dit snel, dichtbij en kostenefficiënt te organiseren, zal de Koepelorganisatie met één expertiseteam, gevormd vanuit alle disciplines binnen het passend onderwijs, zowel de kwaliteitskaders aangeven als adviserend, faciliterend en ondersteunend optreden.”

BasisondersteuningPassend onderwijs vraagt dat leerkrachten en docenten op de reguliere scholen in staat zijn de extra ondersteuning te kunnen bieden die leerlingen nodig hebben. Dat vraagt van hen verdere professionalisering.“Natuurlijk moeten zij ook de nodige basisondersteuning kunnen bieden. Het is alleen de vraag in hoeverre onderwijzend personeel zich nog voldoende bezig kan houden met zijn oorspronkelijke taak, lesgeven. Niettemin is het van belang dat scholen goed zicht hebben op hun basisondersteuning. Die zal door de Koepelorganisatie opnieuw in kaart worden gebracht. Daarbij is een belangrijke taak en verantwoordelijkheid weggelegd voor de schoolbesturen. Die sturen binnen hun eigen scholen op de kwaliteit. De onderwijsinspectie ziet daarop toe. En het samenwerkingsverband is er om de scholen te midden van deze processen ondersteuning te bieden.”

Meer takenPassend onderwijs is onderdeel van de zogenaamde Transformatie. Deze omvat vier ingrijpende veranderingen: de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de wet Passend onderwijs. In de uitvoering hiervan zijn de vier transities onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarbij is de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp een heel belangrijke. Dus is ook intensieve samenwerking met de gemeente van groot belang om kinderen en jongeren zowel goed onderwijs te kunnen bieden als de juiste hulp en ondersteuning op andere gebieden. Om te komen tot een integrale aanpak bij kinderen en jongeren met hele specifieke ondersteuningsbehoeften wordt samen met de jeugdhulp gewerkt aan zogenaamde onderwijszorgarrangementen. “Passend onderwijs heeft hierin als taak om gezamenlijk – mét kinderen/jongeren en hun ouders/verzorgers – te zoeken naar oplossingen. Een jongere zit immers niet alleen op school, maar heeft doorgaans ook een gezin waarin hij/zij opgroeit. Daarom is het belangrijk om steeds weer het gesprek met elkaar te voeren. Daarbij gaat het er niet meer om dat kinderen en jongeren worden voorzien van een etiketje, maar dat wordt aangesloten bij hun ondersteuningsbehoeften. Dit kan trouwens ook ondersteuning betekenen voor de leerkracht/docent en/of de ouder/verzorger.”“Er doet zich een unieke situatie voor in onze regio”, geven Stoop en Van Putten tot slot aan: “Eén werkorganisatie voor passend onderwijs en één gemeente Goeree-Overflakkee. Met vertrouwen gaan we aan het werk om onze opdrachten aan elkaar te verbinden in het belang van alle kinderen en jongeren op ons prachtige eiland!”


Eerdere berichten

De Rijnmond Zomertoer op Goeree-Overflakkee

16-7-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE - Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 juli staan alle kanalen van RTV Rijnmond in het teken van Goer...

Zesde editie Muziek in de Voorstraat

16-7-2018

MIDDELHARNIS - Vrijdag 21 september wordt de zesde editie van Muziek in de Voorstraat gehouden. Het thema is 'Wereld...

Beiaardconcert door Boudewijn Zwart

16-7-2018

GOEDEREEDE - Deze zomer organiseren de gemeente Goeree-Overflakkee en de Stichting Goereese Gemeenschap een aantal beiaa...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!