Krimp in het onderwijs

Artikel geplaatst op: 19-06-2015

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het gemeentebestuur zet zich in om een visie te ontwikkelen op krimp in het onderwijs. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een wens van de gemeenteraad die al in 2014 haar bezorgdheid uitsprak over het teruglopende aantal leerlingen naar aanleiding van de toen gepresenteerde leerlingenprognoses op het eiland.

Door Jaap Ruizeveld

Het gemeentebestuur wil duidelijk krijgen wat er nu op haar afkomt en de impact van de onderwijskrimp kunnen bepalen. Als de gevolgen van de krimp voor Goeree-Overflakkee worden geconcretiseerd kan de gemeente een inschatting maken wat dit voor de toekomst van basisscholen betekent en daarmee voor de leefbaarheid in de dorpskernen op het eiland. 

Uiteindelijk moet de visie aangeven hoe een toekomstbestendig aanbod van kwalitatief goed primair onderwijs gegarandeerd kan worden. De gemeente wil graag garanderen dat dit binnen de dorpskernen blijft bestaan. Zij kan scholen overigens niet dwingen om zich te conformeren aan eventueel gemeentelijk beleid. Om die reden is het van belang samenwerking te zoeken. Deze informatie staat in een brief op de agenda bij Ingekomen stukken en mededelingen aan de gemeenteraad.

Daling leerlingental

Goeree-Overflakkee heeft te maken met een niet geringe krimp in het onderwijs. In de periode 2012-2030 daalt het aantal leerlingen op de basisscholen naar verwachting met 15%, dat betekent een afname van 600-650 leerlingen. De 31 basisscholen op Goeree-Overflakkee zullen hiermee om moeten gaan. In het schooljaar 2013/2014 hadden 14 scholen minder dan 100 leerlingen, waarvan twee scholen zelfs minder dan 50 leerlingen. Hoewel de krimp voor de korte termijn geen gevolgen heeft voor het bestaansrecht van scholen (geen school komt onder de opheffingsnorm), heeft de leerlingendaling niet alleen gevolgen voor het vastgoed (leegstand) maar ook voor het aantal arbeidsplaatsen in het onderwijs. Daarnaast komt het vraagstuk hoe de kwaliteit van de steeds kleiner wordende school gegarandeerd kan worden. Hier heeft de gemeente groot belang bij. Immers, goed onderwijs op het eiland is van belang voor een toekomstbestendig eiland.

Transitieatlas

Naar aanleiding van onderzoek (Van Noordt Markering & Communicatie) naar krimp in anticipeerregio's in de Lokale Educatie Agenda is er een werkgroep opgericht. Ervaringen uit krimp-regio's leren overigens dat krimp niet is te keren en er kan weinig invloed op worden uitgeoefend. Zeker kan men ook niet blijven afwachten. Dit advies is aan Goeree-Overflakkee verstrekt. Vanaf eind 2014 is er vanuit de Provincie Zuid-Holland in het kader van het anticipeerprogramma een proces opgang gekomen, dat geleid heeft tot een aanbod om mee te doen aan de transitieatlas. Omdat de gemeente en het onderwijsveld niet in staat waren om te komen tot één gezamenlijke visie op de krimpproblematiek in het onderwijs op ons eiland, heeft de gemeente met diverse spelers in het onderwijsveld deze mogelijkheid besproken. Diverse onderwijspartijen willen meewerken aan deze transitieatlas, waardoor er weer ruimte ontstaat om de dialoog met elkaar aan te gaan over de visie op de krimp. Het college heeft tegelijkertijd ook ingestemd om de transitieatlas primair onderwijs te gaan inzetten.

Bijeenkomst

De transitieatlas kan alleen succesvol worden uitgevoerd met medewerking van het onderwijs en het maatschappelijk middenveld. Deelname van het onderwijs en maatschappelijk middenveld is essentieel voor het slagen van het proces, schrijft het college. Het is de bedoeling dat er in het najaar (oktober of november) een interactieve sessie/verdiepende bijeenkomst zal worden belegd. De interactieve sessie brengt het effect van de beleidskeuzes in beelddie worden gemaakt met de betrokken partijen. Voordat de keuzes worden gemaakt, kunnen de effecten hiervan al worden geschetst.


Eerdere berichten

Gigantische budgetoverschrijding op project Shared Space Middelharnis

4-2-2014

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens een persbijeenkomst in oktober 2013 presenteerde financieel wethouder Trouwborst 'met g...

Gemeente start 2014 met receptie

7-1-2014

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Gruttersweide in Oude Tonge was maandagavond de sfeervolle locatie waar het gemeentebestuur haar...

Raad stelt begroting vast, bibliotheekwerk is gered

15-11-2013

GOEREE-OVERFLAKKEE -  De gemeenteraad stelde donderdag, na een middag- en avondvergadering unaniem de programmabegr...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!