Windmolens komen te dicht bij woonkernen

Artikel geplaatst op: 9-12-2013

GOEREE-OVERFLAKKEE – Woon je aan de Schaapsweg in Den Bommel, dan krijg je de windmolens bijna pal voor de deur. Tenminste, als de concept-Structuurvisie een definitieve Structuurvisie wordt. De turbines komen op minimaal 450 meter van de bebouwing te staan, ook in Den Bommel. Dat is volgens de wettelijke eisen voldoende. Maar, reageert de Windgroep Goeree-Overflakkee, hier op het eiland is het helemaal niet nodig om de molens zo dicht tegen de bebouwing te plaatsen. Er zijn meerdere en beter geschikte locaties waarvan aanvullend gebruik gemaakt kan worden.

In de Structuurvisie van de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland zijn vijf locaties voor windenergie aangewezen. Deze locaties bevinden zich voornamelijk aan de noordkant van het eiland, aan het Haringvliet: ten westen van Sommelsdijk, tussen Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet en net ten oosten van Den Bommel. Verder: ten zuiden van Ooltgensplaat, ter hoogte van het huidige windpark van Piet de Wit, en aan de zuidelijke oever van het eiland tussen Oude- en Nieuwe-Tonge, waar nu windpark Battenoert staat.

Die vijf locaties komen op één na overeen met de 'sterren' die de gemeente eerder op de kaart van het bestuursakkoord met de provincie zette als 'geschikte locaties'. Alleen de locatie Hellegatsplein is vervallen. De plan-MER, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau en bedoeld om de effecten van windmolens op de omgeving in kaart te brengen, heeft dus niet tot grote veranderingen van het gemeentelijke beleid geleid.

De Windgroep Goeree-Overflakkee, waarin dertien initiatiefnemers voor windenergieprojecten op het eiland samenwerken, vindt dat de aangewezen locaties dichter tegen woonkernen aan liggen dan noodzakelijk. Dat is het geval bij Sommelsdijk (west), Middelharnis (oost), Stad aan 't Haringvliet (west), Den Bommel (oost, bij de Schaapsweg) en Ooltgensplaat (zuid). Alleen de windmolens ter hoogte van de Grevelingendam staan straks op voldoende afstand, vindt de Windgroep.

"Er is wettelijk geen bezwaar tegen plaatsing op circa 450 meter, en met de nodige aandacht is dat te zijner tijd goed in te vullen", zegt Monique Sweep, coördinator van de Windgroep en directeur van coöperatie Deltawind. "Maar er zijn genoeg alternatieve locaties om een deel van de noodzakelijke turbines neer te zetten, en die niet te dicht bij de dorpen liggen." Die bevinden zich aan de zuidkant van het eiland: tussen Oude-Tonge en Ooltgensplaat, in de buurt van Herkingen, ten westen van Dirksland en ten noordwesten van Melissant. Locaties die de plan-MER als geschikt beoordeelt, maar uiteindelijk in de Structuurvisie zijn afgevallen op basis van een politieke afweging.

Ontzie bewoners

"Door te kiezen voor een grotere afstand tot de woonkernen, ontzie je meer bewoners. Heel simpel", pleit Monique Sweep. Mensen die in de nabijheid van windturbines wonen, ervaren het geluid en de slagschaduw. "Aan slagschaduw is zeker wat te doen. En de hoeveelheid geluid moet binnen de perken blijven, daar zijn regels voor. Maar hoe dichter een windmolen bij een woning staat, hoe meer geluid er wordt ervaren. Alle geluid moet binnen de wettelijke normen blijven, maar het is duidelijk dat er een geluidsbron wordt toegevoegd die omwonenden als belastend kunnen ervaren. Nog afgezien van het uitzicht, waar niet iedereen in eerste instantie dol op is. Daarom zegt de Windgroep: vergroot de afstand tot woonkernen. De zuidkant van het eiland is relatief dunbevolkt, dat biedt voldoende mogelijkheden. Maak daar gebruik van."

De Windgroep wil de Structuurvisie niet bestempelen als onaanvaardbaar. Echter, gemeente en provincie hebben afgesproken dat het eiland straks 240 tot 260 megawatt aan windlocaties mogelijk gaat maken. De Windgroep betwijfelt of dat mogelijk is op de nu aangewezen locaties. "Er is krap ingetekend. Het toevoegen van één of meerdere locaties aan de Structuurvisie biedt meer mogelijkheden om aan de afspraken te voldoen. Dat creëert ruimte die door alle partijen is vastgelegd in de verschillende overeenkomsten en voorkomt nieuwe discussies met de provincie over drie jaar, met alle onzekerheid voor de bevolking die daarbij hoort. Laten we het doel goed in beeld houden: verduurzaming van de samenleving."

Op de concept-Structuurvisie is in januari en februari inspraak mogelijk. De zienswijzen worden betrokken bij het maken van de definitieve Structuurvisie. De vaststelling door de gemeenteraad is naar verwachting in mei of juni 2014.


Eerdere berichten

Windenergie op Goeree-Overflakkee: de locatiekeuze, normen en… zorge

30-1-2014

MIDDELHARNIS – Normen en zorgen. Deze twee woorden waren met regelmaat te horen tijdens de inspraakavond over '...

Inspraak mogelijk op aangewezen locaties voor windmolens

28-1-2014

MIDDELHARNIS – "We zitten midden in het proces. Windenergie is een gevoelig onderwerp. Goeree-Overflakkee sta...

Windenergie? Niet aan beginnen

13-12-2013

GOEREE-OVERFLAKKEE – 240 tot 260 megawatt aan windenergie. Dat moet Goeree-Overflakkee vanaf 2020 in totaal opwekk...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!